Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

 

Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że:

 

1.Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie jest P.H.U. PKB Piotr Budzyński z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 140A, NIP 946 225 37 40

 

2. Pochodzenie danych
Państwa dane pozyskaliśmy w wyniku procesu realizacji umowy lub zlecenia

 

3. Dane które zbieramy to:

Dane niezbędnych do realizacji zamówienia:

 1.  imię
 2.  nazwisko
 3.  nazwa
 4.  pełny adres
 5.  numer NIP
 6.  telefon
 7.  adres email

 

4. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny (pliki cookies), są wykorzystywane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników (profilowania). Przetwarzane w tym zakresie dane w żaden sposób nie dają możliwości identyfikacji klienta, gdyż są przechowywane w strukturze odseparowanej od pozostałych danych. Więcej informacji na temat danych zbieranych automatycznie (cookies) znajduje się w polityce prywatności.

 

5. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:

 1. – realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,
 2. – obsługi zamówień składanych w naszej firmie,
 3. – podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa),
 4. – przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu prawa wobec naszej firmy,
 5. – analiz statystycznych,
 6. – windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,
 7. – kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,
 8. – udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną
 9. – zapisywania danych w plikach cookies,

 

6. Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. – naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,
 2. – podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 3. – podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne
 4. – podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową
 5. – podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną

 

7. Jak można wyrazić lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jakie są do nich prawa?
Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przysługuje gdy ich przetwarzanie: odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację
w zakresie marketingu bezpośredniego, (włącznie z profilowaniem do tego celu)Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie  pisząc na adres rodo@pkbreklama.pl

Można też złożyć do nas wniosek na adres rodo@pkbreklama.pl w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych, który może dotyczyć:

 1. – poprawienia danych
 2. – usunięcia danych
 3. – ograniczenia przetwarzania danych
 4. – dostępu do danych (kopia lub informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane);
 5. – przeniesienia danych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

Zastrzegamy, iż w celu weryfikacji uprawnień dostępu do danych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą na uwiarygodnienie wnioskodawcy.
Jeśli Klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub ją wycofa, ewentualne zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie tych danych będzie bowiem niezbędne w celu realizacji umowy i dostarczenia towaru Klientowi.

PKB REKLAMA – PRODUKCJA | MONTAŻ | SERWIS